БГ субтитри в DVD-та на сериали

Добавяне на БГ субтитри в DVD-та на сериали


Когато ви се наложи да слагате БГ субтитри в DVD-та съдържащи серии на сериал, има вероятност да попаднете на един от следните 3 варианта на структурата:

1. Когато всяка серия е сложена в отделно VTS, тогава ползвате http://subtitri.start.bg/article.php?aid=11921

2. Когато всяка серия е сложена в едно единствено VTS, но в различно PGC, тогава ползвате http://subtitri.start.bg/article.php?aid=11922

3. Когато всяка серия е сложена в едно единствено VTS, но в различно PGC и заемания обем е 0 КВ. В същото VTS се оказва, че има и още едно PGC, което съдържа всички серии едновременно и заемания обем е общ за всички серии, тогава трябва да ползвате настоящото ръководство.

1. Подготовка на DVD структурата за обработка

След като сте демукснали PGC-та със сериите, след като сте им сложили на всяка серия БГ субтитри, преди да ги съберете с оригиналното DVD, ще трябва да се редактира структурата на оригиналното DVD по такъв начин, че да може да се заместят на мястото на оригиналните, без това да създава конфликти и проблеми с останалата информация в оригиналното DVD.

Описаната структура във третия вариант представлява нещо такова ако се отвори с програмата VobBlanker:

PGC3-1 

 За да може да се обработи DVD с подобна структура, ще ви трябва програмата PGCEdit 8.1 или по-нова версия.

 За да отворите въпросното DVD, трябва да натиснете посочения бутон PGC3-2

и да намерите папката в която е DVD-то. DVD-то трябва да е копирано на хард диска като папка с файлове - не трябва да е на ISO.

След като се отвори DVD-то, основния екран на програмата е разделен на две части - лява по-тесна и дясна по-широка. В лявата част движите плъзгача докато стигнете до мястото където са нужните PGC-та. В тази програма те са под името Title.

 PGC3-3

В нашия случай първото PGC (Title 1) съдържа всичките серии в себе си. Маркирате го с мишката и след това от менюто най-горе избирате

Title -> Remap Title numbers:       PGC3-4

Излиза нов прозорец изглеждащ така:

PGC3-5

Маркирате първия Title 1, натискате бутона "Move down", докато не стане на последно място от списъка на VTS 1, в нашия случай точно където е червената черта. След това натискате бутона ОК и прозореца се затваря. По този начин нашия Title 1, става Title 7.

Следващата стъпка е да изберете от менюто Domain -> Remap PGCs of domain:

PGC3-6

Новия прозорец изглежда така:

PGC3-7 

Маркирате първия Title 7 и натискате бутона To bottom и след това бутона ОК.

Сега вече сте готови да запишете DVD-то с новата структура като натиснете показания бутон в програмата:

PCG3-8

Сега вече ако се отвори DVD-то с програмата VobBlanker ще се види новата структура, точно такава каквато трябва да бъде, за да може да се обработи:

PGC3-9

С такава DVD структура, с програмата VobBlanker може да се даде Replace на всяка серия по отделно. След като се заменят всички серии и се натисне бутона Process и всичко стане готово, новосъздаденото DVD с програмата VobBlanker ще трябва да се отвори с програмата PGCEdit и по обратния път да се възстанови оригиналната структура. След това готовото DVD е готово за гледане, запис и т.н.

ДОПЪЛНЕНИЕ:

При работа с DVD-та ако се случи, че в структурата му има chapter (сцена) в който има повече от една cell (клетка), тогава трябва предварително да се види с програмата IfoEdit кои са тези сцени в които има повече от една клетка. Такъв чаптер изглежда примерно така:

PGC3-10

В тази сцена може да има и повече от две клетки. За да може след това да нямате проблеми в броя на чаптерите при обединяването, тази информация ще трябва да се добави в демукснатите текстови файлове със списъка на чаптерите. За текстовия файл който се ползва от DVDlabPRO се ползва информацията която в IfoEdit се вижда в очертаното поле на картинката с име Pos. За текстовия файл който се ползва от IfoEdit при събиране на видео, звук и субтитри се ползва информацията от очертаното поле на картинката с име Frames. Добавят се само тези цифри които липсват в списъка на текстовите файлове.

След събирането на видео, звук и субтитри, в полученото временно DVD, се получава че в DVD-то има повече броя чаптери, понеже програмите DVDlabPRO и IfoEdit правят чаптери само с една единствена клетка. За да се получи броя на чаптерите, такъв какъвто е бил в оригиналното DVD преди да ги обединим двете DVD-та, ще трябва се премахне излишната информация за чаптерите. За да може да се получат чаптери с повече от една клетка в тях (както е в оригиналното DVD), ще ви трябва програмата PGCEdit. След като отворите временното DVD с вече познатия бутон намирате въпросното PGC x (Title x), натискате два пъти върху него и се отваря прозорец от който ви интересува само това:

PGC3-11

Ако примерно чаптер 6 е трябвало да има повече от една клетка, натиска се оградената цифра 7 и в ляво на нея, от номерацията на чаптерите цифрата изчезва, а следващата под нея, става от 8 на 7. Ако чаптер 6 е бил с повече от две клетки, тогава се натиска следващата цифра толкова пъти колкото е нужно. Това се повтаря за всички чаптери които са съдържали повече от една клетка. По този начин се намалява бройката на чаптерите, но бройката на клетките си остава непроменен (точно като в оригинала). Всеки път като триете номерация, ви излиза съобщение че ще трябва да се оправи и информацията за броя на чаптерите. Това става с натискането на бутона Edit Chapter (PTT) table. След като го натиснете се отваря подобен прозорец:

PGC3-12

В този прозорец натискате бутона Delete last chapter толкова пъти колко е нужно за достигане на нужната бройка от чаптери. Натискате ОК, прозореца се затваря, натискате ОК и на другия прозорец, той също се затваря и след това записвате DVD-то с познатия вече бутон.

След това вече сте готови да обединявате временното ДВД с БГ субтитри с оригиналното.

 

Автор: Nikra
Източник: http://www.sab.bz

{START_COUNTER}