БГ субтитри в DVD-та с multi-PGC структура

Добавяне на БГ субтитри в DVD-та с multi-PGC структура


1. Теоретична част.

Ще започна с теоретичната част за структурата на DVD-то, така както го разбирам аз.

  • cell (клетка) - е най-малката част в една ДВД структура.
  • chapter (сцена) - е следващата стъпка в структурата на ДВД-то, която представлява известно време от даден филм. В него може да има както само една клетка, така и няколко клетки. Когато правите DVD-та с програмата DVDlabPRO, в стандартен режим тя прави по една клетка за всяка сцена.
  • PGC (ProgRam Chains) - в него може да се съдържа един видео поток с няколко звукови потоци и няколко потока със субтитри, като може да има една или няколко сцени (chapters).
  • VTS (Video Title Set) - в него може да има или само едно PGC или няколко. Това е най-голямата част от структурата на едно DVD.

2. Демуксване и добавяне  на БГ субтитри.

В даденото ръководство е описан случай в който DVD-то представлява сериал с няколко серии в едно DVD. За DVD с MultiPCG структура, но което не е сериал, може да се ползва същото ръководство, но тогава се демуксва само това PGC в което е самия филм, а другите не ни трябват и не се пипат. 

За да се демукснат различните PGC-та от едно ДВД, се използва програмата DVD Decrypter в IFO режим, като в дясната част на програмата трябва да се вижда нещо подобно, защото за различните видове DVD-та структурата е различна.

301    302

След като маркирате първото PGC, отивате на Stream Processing и слагате отметка на demux за видео потока и всички звукови потоци.

След това си правите толкова на брой папки, колкото са PGC-тата, и ги озаглавявате примерно от PGC 1 до PGC XX, според броя на PGC-тата. В съответното поле на програмата избирате сътоветната папка, където да се демукснат файловете за всякo PGC по отделно. 304

След това натискате бутона - >. 305

Повтаряте тези действия за всяко PGC, като всяко едно го демуксвате в съответката папка.

3. Генериране на БГ субтитров поток на DVD.

Тази точка няма да я описвам, тъй като вече е описана в първата част тук, като стъпка 2.

Само ще добавя, че колкото папки PGC имате, толкова на брой нови DVD-та с прибавени БГ субтитри ще трябва да направите, като всяка една папка PGC е всяко отделно DVD в програмата DVDlabPRO. 

4. Съединяване на новите PGC-та с оригиналните менюта и екстри.

За тази цел се ползва програмата VobBlanker.

306

В полето „Input Video Manager" зареждате оригиналното DVD, на което ще добавяте БГ субтитри. В полето „Output Folder" зареждате папката, където трябва да се запише готовото пълно DVD с прибавените БГ субтитри. В полето „Size" може да се види какъв е обемът на оригиналното DVD и какъв ще е обемът на новото.

307

В полето „Title Set" намирате това VTS, в което е филмът с няколкото PGC-та. В нашия случай това е VTS_01_*.VOB.

Като го маркирате, се показва списъкът с PGC-тата, които се съдържат в него:

308

След като маркирате първото PGC в долното поле, в дясно на него стават активни следните бутони:    309

В нашия случай ни интересува само бутонът „Replace".

След като го натиснете,  програмата ще поиска да й заредите файла VTS_01_0.IFO от папката на първото DVD (Първото PGC) с прибавени БГ субтитри, направено примерно с програмата DVDlabPRO.

Този процес се повтаря за всяко отделно PGC.

След като всичко е готово, натискате бутона „PROCESS!!".    300

5. Оправяне на цветовете и името на езика на субтитрите.

За тази цел се използва програмата IfoEdit.

След като я заредите, от бутона „OPEN" в долния ляв ъгъл, отваряте файла VTS_XX_0.IFO - в нашия случай на мястото на ХХ е 01 от DVD-то направено с DVDlabPRO.

311

След това търсите в горния прозорец реда, в който пише „VTS_PGCITI" и го отваряте, за да се видят различните PGC-та в него.

След като маркирате първото VTS_PGC_1, в горната лента с менюта избирате „Subtitle Color" и избирате „Copy Colors from this PGC". След това чрез бутона „OPEN" отваряте DVD-то, което направи VobBlanker и отново на същия ред маркирате първото VTS_PGC_1, като този път от менюто „Subtitle Color" избирате „Paste Colors into this PGC".

Остава да се оправи името на езика на субтитрите.

Отивате на първия ред, където пише името на файла и в долната част на прозореца,

намирате реда, в който са изброени потоците със субтитри.

 312

Във вашия случай може да са само едни субтитри, но може да има и значително повече, в зависимост от това колко е имало на оригиналното DVD.

Като щракнете два пъти върху първия поток, се отваря този прозорец:  313

В полето „Language" намирате „Bulgarian" и натискате ОК.

След това, за да сте сигурни, че на домашен DVD плеър ще ви се появяват винаги добавените субтитри, без значение дали го гледате на формат 4:3 или 16:9, ще трябва да направите това възможно.

В долната част на прозореца, намирате реда, в който е видео потока:

314-1

Като щракнете два пъти върху него, се отваря този прозорец:   315-1

Слагат се отметки на местата както е показано на картинката и след това натискате ОК.

Едва след това натискате бутона „SAVE" в долния ляв ъгъл на програмата:  316

Почти сте готови с DVD-то.

За по-сигурно пуснете DVD-то, за да видите дали всичко е наред. След това го отворете с програмата DVD Shrink и вижте дали програмата ще даде някъде грешки в структурата на DVD-то. Разбира се, ако е имало повече от един поток със субтитри в оригиналното DVD, то след като сте отворили новото DVD с програмата DVD Shrink, ще трябва да махнете отметките на празните езикови потици със субтитри.

 

Автор: Nikra
Източник: http://www.sab.bz

{START_COUNTER}